Aşık Molla Cüma

Ademin Neresi


ŞARKI SÖZÜ


Aşıglıg Adem'den iycad olubdur
Ol Adem Atanın nevesiyem men
Ne geder dünyaya aşıg gelibdir
Külli aşıgların anasıyam men

Aşıg anasıyam şairler kökü
Gezerem dünyada divane teki
Mahalım Göynük'dür şeherim Şeki
Layiski kendinin binasıyam men

Binem Layiskiye düşübdür mehman
Pederim Saleh'dir maderim Reyhan
Veledim Hasen'dir adım Süleyman
Familim Molla Oruc ednasıyam men

Aşnayam gederem doğru yolunan
Bülbülem söhbetim olar gülünen
Danışsalar yetmişiki dilinen
Ol geder arifem ganasıyam men

Ohuram ustaddan almışam dersi
Ohumuşam Ereb Türkinen Farsi
Fikrim seyr eler erşinen kürsi
Derin kitabların me'nasıyam men

Me'nada Mollayam Molla Cuma'yam
İsmi Pünhan oda şuh pervaneyem
Gelmişem cahana bir gün fenayem
Ahırda Kerem tek yanasıyam men

Youtube'da dinlemek için tıklayın.

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ